PLENS

Detall punt del ple

1.- Proposta d’aprovació esborranys actes Plens de dates 10 i 21 de febrer de 2011 (extraordinària i ordinària respectivament).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'oficiEscolta-ho