PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’Informe del Tresorer relatiu al compliment de la Llei 15/2010 pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Economia i organitzacióEscolta-ho