PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dació de compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a aprovació d’informe tècnic d’aclariment distribució del personal d’ofici a subrogar de l’expedient de contractació dels serveis de conservació i manteniment dels parcs i jardins

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori, Medi Ambient, MobilitatEscolta-ho