PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acords de tramitació documentació ambiental de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de la Floresta

Resultat: Aprovat

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho