PLENS

Detall punt del ple

Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert harmonitzat per a l’adjudicació del subministrament del material de senyalització, abalisament i barreres de seguretat. (Exp.18/2018).

Resultat: Aprovat

Vots a favor: PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i el regidor no adscrit Xavier Cortés
Abstencions: Cs, PP, PSC i el regidor no adscrit

Àmbit: PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho