PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel tercer trimestre de 2018 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat. (Exp

Resultat: Dació de compte

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho