PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de les liquidacions pressupostàries corresponents a l’exercici 2018 de l’Ajuntament dels seus organismes autònoms. (Exp. 6692/2019).

Resultat: Dació de compte

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho