PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la resolució relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu de Marcove contra l'aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic per a la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible, al Polígon de Sant Mamet

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho