PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació d'al·legacions municipals davant els recursos d'alçada formulats davant l'aprovació definitiva del Pla Especial de protecció i millora rural a l'àmbit del parc rural de la Torre Negra (Associació de Veïns i Josel, SL).

Resultat: Retirat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de Govern