PLENS

Detall punt del ple

Proposta nova aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità i planejament vigent a l'illa compresa entre els carrers Pere Serra, Vallseca, Av. del Carril i Ctra. de Vallvidrera. (Expedient núm. 83004/09 - X/09/16831).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de govern