PLENS

Detall punt del ple

Proposta avanç de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Can Marcet. (Expedient núm. 83010/09 - X/09/27127).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de govern