PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'alcaldia núm. 2076/09 sobre designació d’una nova Comissió per a la fitació de l'àmbit territorial de l'EMD de Valldoreix dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho