PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2010.

Resultat: Aprovat

15 vots a favor
1 abstenció
8 vots en contra

Àmbit: Economia i organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho