PLENS

Detall punt del ple

Proposta de complementació de l’aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, àmbit sud-est. (Expedient núm. 81003/11).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho