PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació d’acord núm. 7 de Junta de Govern Local de 23.10.12 relatiu a la rectificació de l’acord 2n del punt 2 de l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple en data 20 de desembre de 2010. (Expedient núm. UA 92/10/06).

Resultat: Aprovat

23 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho