PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació d’acord de tràmit en expedient de Modificació puntual del PAU-PP del sector de Can Graells (Expedient núm. 81002/13).

Resultat: Retirat

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRES