PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació encomanda de gestió a favor de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, sa (PROMUSA) per a construir un edifici de 24 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer a Sant Cugat

Resultat: Aprovat

14 a favor, 3 en contra i 6 abstencions

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho