PLENS

Detall punt del ple

Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert del contracte de serveis sanitaris preventius i d’Intervenció. (Exp. núm. 35/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Equip de govern

Presentat per: PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANAEscolta-ho