PLENS

Detall punt del ple

Dictamen de subjecció a informació pública de l’avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de la Floresta i Valldoreix. (Exp. núm. 83005/18)

Resultat: Aprovat

Vots a favor: PDeCAT-Demòcrates, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA i el regidor no adscrit Xavier Cortés
Abstencions: CUP-PC, PSC, PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho