PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del tresorer de l’ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel 3r trimestre de 2018 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat

Resultat: Dació de compte

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho