PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal de Ciutadans per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Mocions dels grups municipals

Presentat per: CsEscolta-ho