PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció General, de la contractació menor de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'any 2020. (Exp. 9972/21)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho