PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció General, de les bestretes de caixa fixa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'any 2020. (Exp. 10162/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho