PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació del contracte de subministrament del material de senyalització, abalisament i barreres de seguretat. (Exp. 17453/2018 - 18/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho