PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 248/2020 - Exp. núm. 29834/2020 - Josel, S.L.U. - Acord de 05.06.2020 -Aprovació definitiva de la MpPGM per la implementació de mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho