PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 3460/2021, de 23.09.2021, relativa a la designa de defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu núm. 86/2021 - Exp. núm. 22709/2021- Inversions Ceràmiques, S.L. - Acord de 22/12/2020 - Aprovació definitiva de la MpPGMB en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho