PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 3762, de 15.10.2021, relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 105/2021 - Exp. núm. 22894/2021 - Xavier Sostres Bordes i altres - Acord de 22.12.2020 - Aprovació definitiva de la MpPGMB en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho