PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de l'expedient núm. 13 de modificació del pressupost municipal, per a l’exercici 2008 i concertació d'operació d'endeutament a llarg termini.

Resultat: Aprovat

13 vots a favor.
9 vots en contra.
2 abstencions.

Àmbit: Economia i organització

Presentat per: Equip de Govern



Escolta-ho