PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució de recurs de reposició interposat per la UTE Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa, SA – Construccions Pai, SA (UTE ILLA-PAI)

Resultat: Aprovat

14 vots a favor, 4 abstencions i 6 vots en contra

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho