PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de la Floresta (Exp. núm. 83002/14).

Resultat: Aprovat

14 vots a favor i 9 abstencions

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho