PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de modificació puntual dels usos de les zones 18c i 18c-especial del Pla Parcial d’Ordenació Can Magí – Ctra. Roquetes (Exp. núm 81002/14).

Resultat: Aprovat

14 vots a favor i 8 abstencions

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho