PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional de suport a la creació de la prestació <> impulsada per la UGT de Catalunya

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho