PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Resolució d’Alcaldia sobre nomenament de regidors de barri als efectes establerts a l’art. 37 del Reglament de Participació Ciutadana

Resultat: Aprovat

3 abstencions, 22 a favor

Àmbit: PARTICIPACIÓ CIUTADANAEscolta-ho