PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d’alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d’Educació i de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Despatx d'ofici

Presentat per: Equip de governEscolta-ho