PLENS

Detall punt del ple

Dictamen de modificació de la plantilla de personal eventual

Resultat: Aprovat

A favor l'Equip de Govern, abstenció de Junts i en contra, Ciutadans

Àmbit: Alcaldia

Presentat per: Equip de governEscolta-ho