PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al segon trimestre 2020 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, organismes autònoms, societat municipal Promusa i EPEL Cugat.cat. (Exp. 10215/2020)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat

Presentat per: Presidència, Economia i HisendaEscolta-ho