PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte sobre la situació de les correccions de les debilitats posades de manifest en l'exercici del control intern

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat

Presentat per: Presidència, Economia i HisendaEscolta-ho