PLENS

Detall punt del ple

2ª pròrroga del contracte mixt de subministrament i serveis de manteniment Radio digital Tetra i accessoris xarxa RESCAT. (Exp. 11118/2020 – 36/2014)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Bon govern, transparència i participació

Presentat per: Bon govern, transparència i participacióEscolta-ho