PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2020. (Exp. 8028/21)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho