PLENS

Detall punt del ple

Rectificació d'errada material de l'acord del Ple de data 20.09.2021 d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 29895/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho