PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 178/2018 - Exp. 1213/2019 - Adelina Monso Pacareu - Resolució 29.06.2018 – Aprovació definitiva de la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l'àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho