PLENS

Detall punt del ple

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la unitat d'edificació 13 i sistemes de l'entorn del Parc d'activitats econòmiques de Can Sant Joan en el municipi de Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 83008/20 - 27186/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho