PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dació de compte i d'execució de sentència ferma judicial dictada en el recurs d'apel·lació número 125/2018 (RCA 23/2014) - Exp. 37409/2021 - PAI-ILLA UTE – Complex esportiu a l'àmbit de Mira-sol de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho