PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dictamen d’autorització de concertació per part de PROMUSA, d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 78.594,67 € per finançar adquisició d’habitatge

Resultat: Aprovat

Cs s'absté

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho