PLENS

Detall punt del ple

Proposta de convalidació de l'acord d'aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la masoveria de la Guinardera sector nord. (Exp. núm. 83004/06 – X/06/10440)

Resultat: Aprovat

15 vots a favor
4 vots en contra
5 abstencions

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de Govern