PLENS

Detall punt del ple

Precs, preguntes i interpel·lacions.

Resultat: Aprovat

Àmbit: Control dels òrgans de governEscolta-ho