PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de diversos Decrets d’Alcaldia sobre nomenaments de personal eventual (modalitat personal directiu).

Resultat: Aprovat

15 a favor
10 abstencions

Àmbit: DESPATX D’OFICIEscolta-ho