PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 1450/11 (recurs Col·legi Enginyers RLT).

Resultat: Aprovat

Àmbit: GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I TECNOLOGIAEscolta-ho