PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Can Busquets i altres del municipi. (Exp. núm. 83005/11).

Resultat: Aprovat

14 a favor
10 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho