PLENS

Detall punt del ple

Proposta de novació de membres de la Comissió redactora de l’Ordenança municipal per regular locals on s’exerceix la prostitució. (Exp. núm. UP0011/02).

Resultat: Aprovat

19 a favor
6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho